Wat is CFT?

In 1990 bij de oprichting in Zuid-Afrika telde CFT slechts een handjevol leden. Vandaag is het uitgezwermd naar 55 landen met meer dan 100 000 leden. In de afgelopen 13 jaren heeft CFT wonderlijke relaties aangeknoopt met heel wat Christelijke organisaties. Zo kunnen we informatie uitwisselen en elkaar ondersteunen in allerlei activiteiten.

Ook in België werd Christenen voor de Waarheid op 14 mei 1992 in het leven geroepen met een handjevol mensen dat langzaam in aantal is gegroeid.

Eén van de eerste acties was gericht tegen het opvoeren van een ballet met als titel ‘Jesus Christ Superstar’. Heel wat voorbijgangers konden worden aangesproken. Ook tegen naaktreclame en eroticabeurzen werden acties gepland en er werden brieven geschreven toen voor het eerst werd gesproken over het openen van een naaktstrand in ons land, of toen er sprake was van een wetsvoorstel om de seksuele meerderjarigheid van 16 naar 14 te brengen.

Sindsdien heeft CFT niet stilgezeten en is een spreekbuis geweest en een aansporing om te reageren op wetsvoorstellen inzake homohuwelijk, antidiscriminatiewet, euthanasie, thema’s die er op gericht zijn het gezin en het huwelijk te verwoesten en het morele peil van ons land te gronde te richten.

In de schoot van CFT werd reeds in 1996 een tak van True Love Waits (Ware Liefde Wacht) opgericht om de jongeren een alternatief te bieden voor de condoomcultuur. In 2002 werd gestart met “Echte Mannen”, dat in de eerste plaats een handreiking wil zijn aan Christenen die verstrikt raken in het (ww)web van de pornografie. Daarnaast wil het ook een actieplatform zijn om de banalisering van seksualiteit tegen te gaan, te wijzen op de gevaren van pornografie voor individu en samenleving en een dam op te gooien tegen de vloed van pornografie die over onze samenleving wordt uitgestort.

In 1999 werd besloten CFT te oriënteren als een pro family beweging. Het is de bedoeling dat ook in de toekomst verder uit te werken.